CERTIFICAT ENERGÈTIC Sàpiga el que és !

13.01.2015 15:39

Què és el certificat energètic:

És un document oficial que indica el nivel d´eficiència energètica d´un habitage classifincant-lo amb unes lletres de la A a la G , de més a menys eficient.

Per a qué serveix?

Per indicar a futurs compradors i llogaters el nivel de despessa energètica del  habitatge.

La duració   es per 10 anys i sols és  de carácter informatiu per el futur comprador.

És obligatori?

Si segons  R.D.235/2013  a partir del 1 de juny  un propietari , no pot llogar ni vendre  un habitatge sense aquest requissit.

El seu Cost.

A partir del 120 €  / en funció dels m2 i característiques)

*Cedula d´habitabilitat per 60 € si es tramita conjuntament tot alhora.

Com  s´evalua un habitatge o edifici:

Mitjançant programes infomàtics de  qualifació d´eficiència.

Perquè fer-ho amb  nosaltres:

Amb la nova normativa poden sorgir certificats no homologats i poden oferir-lo técnics no col.legiats. vigili.

Amb nosaltres tindrà un arquitecte tècnic titolat, amb experiencia  profesional  i col.legiat sempre al seu servei.