MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS-TERRADOS-TERRAZAS

17.02.2020 09:58

PROJECTES, REHABILITACIÓ INTEGRAL, IMPERMEABILITZACIÓ ,FAÇANES:

 

Recomanacions  IMPORTANTS per el manteniment de cobertes:

A les cobertes no està permés col.locar elements aliens que puguin alterar-ne l´estanqueitat, el comportament estructural i l´aïllament tèrmic o acústic, o que puguin disminuir la segurat dels usuaris.

Als terrats i ales terrasses-tant comuns com privats-no està permès fer-hi coberts, enmagatzemar-hi materials ni tenir-hi grans jardineres, piscines, mobles etc.que puguin representar una sobrecàrrega excesiva per la estructura.

Si a la coberta s´hi instal.len noves antenes equips d´aire condicionat, tendals o tanques o en general aparells que requereixen ser fixats, cal consultar un tècnic competent  que en revisi la subjecció perquè aquesta no afecti el sistema d´impermeabilització, les baranes o les xemeneies.

Així mateix, cal preveure un manteniment adequat dels elements que es trovin a la coberta.

Les lluernes i les claraboies no són transitables, i ales superficie no s´hi poden acumular ni enmagatzemar materials.

Els degoters en sostres de sota coberta poden afectar a curt termini l´habitabilitat de la zona   ha filtracions i a mitjà termini , la seguretat de l´estructura.

Accions  de manteniment que cal fer:

Cobertes:

  • S´han de mantener netes  d´´ herbes i fulles especialmente pel que fa a les juntes io punts singulars

Periodicitat: Cada 6 mesos i cada 5 anys.

Sota cobertes:

  • Cal observar posibles lesions co ara degoters o humitats

Periodicitat: Entre 6 mesos i cada 5 anys.

Sortides de fums i conductes de ventilació:

  • Cal asegurar-se que no hi hagui obstruccions i que estiguin en bon estat.

Periodicitat: Cada any

Desguassos i morrions:

  • S´han de revisar i netejar.

Periodicitat: Cada 6 mesos

Fixacions dels elements ubicats a les cobertes:

  • LLuernes, claraboies, antenes de Tv, tendalls, xemeneies, comprovar-ne l´estat.

Periodicitat: Cada 5 anys.

CONSULTA ELS NOSTRES PREUS I TRUQUEN´S

 

t +34 667 914 870

infogrupgabernet@gmail.com